Uitgevers

 

En van de belangrijkste uitgevers in Europa was in de 17e eeuw Estienne Roger in Amsterdam.

Zijn schoonzoon die de zaak overnam, Michel Charles le Cene (U1743) was een van de belangrijkste uitgevers uit de laatbarok.

 

Musicoloog Rudolph Rasch leidt uit de bewaard gebleven inventarislijsten van deze uitgevers af, dat een derde van hun uitgaven (waaronder 12 sonates van Andreas Parcham  en twee triosonate verzamelingen van Johann ChristianSchickhardt verloren zijn gegaan. (Album Amicorum Albert Dunning in occasione del suo LXV compleanno, a cura die Giacomo Fornari, Brepol, Turnhout, 2002)

 

De Engelse uitgever John Walsch, die van de vroege 1690er jaren tot 1731 aktief was heeft buitengewoon veel blokfluitmuziek uitgegeven: niet minder dan 130 uitgaven, meer dan enige andere uitgever voor de 20ste eeuw. In de bloeitijd van het instrument (1695-1720) maakte blokfluitmuziek een zesde van de productie uit. (David Lasocki in: Festschrift Hermann Moeck, Moeck Verlag, 1997)